ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MACIEJA KALENKIEWICZA "KOTWICZA" W KĘTRZYNIE
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie na lata 2022-2025

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie na lata 2022-2025

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 poz. 1062 ze zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie  na lata 2022-2025
L.p. Zakres działalności Osoby odpowiedzialne Sposób realizacji Termin
1. Powołanie koordynatora ds. dostępności Podjęcie zarządzenia Dyrektora szkoły w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności Dyrektor szkoły do 31 marca 2022r.
2. Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Opracowanie planu działania o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przekazanie do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły Koordynator ds. dostępności do 31 marca 2022r.
3. Powołanie zespołu ds. dostępności Podjęcie zarządzenia Dyrektora szkoły w sprawie powołania zespołu ds. dostępności Dyrektor szkoły do 31 marca 2022r.
4.
Aktualizacja  deklaracji dostępności strony internetowej.
Koordynator ds. dostępności, administrator strony Dokonywanie przeglądu deklaracji dostępności strony internetowej, aktualizacja zapisów. na bieżąco, w całym okresie działania
5. Współpraca w obszarze dostępności z Koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Kętrzynie. Koordynator ds. dostępności Nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu mającego na celu poprawę dostępności szkoły. na bieżąco, w całym okresie działania
6. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej . Koordynator ds. dostępności Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno- komunikacyjnego. na bieżąco, w całym okresie działania
7. Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, dotyczących problemu dostępności na jakie napotkali podczas kontaktów ze Szkołą Podstawową Nr 5. Koordynator ds. dostępności Analiza przekazanych uwag pod kątem dostosowania Szkoły Podstawowej Nr 5 dla osób ze szczególnymi potrzebami. na bieżąco, w całym okresie działania
 
Sporządził:
Mariusz Michalak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa Nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza Kotwicza w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariusz Michalak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-25 09:19:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-25 09:19:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-25 11:02:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1410 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza"

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza".
 • Data publikacji strony internetowej: 2018-07-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-07-27
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
Treści niedostępne
 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych,
 • Strona internetowa nie zawiera skrótów: „Przejdź do treści”, „Przejdź do wyszukiwarki”, „Przejdź do menu”,
 • Grafiki w galeriach oraz grafiki zawierające link nie posiadają opisów alternatywnych lub zawierają niewłaściwe opisy,
 • Linki mogą nie posiadać etykiet,
 • Kontrast nagłówków załączników w stosunku do tła na stronie nie zapewnia minimalnej proporcji 4,5:1,
 • Wyszukiwarka nie posiada właściwych opisów alternatywnych, brak dotarcia do wyszukiwarki za pomocą skrótów klawiatury,
 • Treść podstron jest wyjustowana,
 • Załączniki w formacie PDF mogą nie być możliwe do odczytu przez technologię asystującą,
 • Nie ma możliwości przy użyciu klawiatury powrotu do strony zarówno poprzedniej jak i strony głównej,
 • Na stronie internetowej znajdują się linki do innych stron otwierających się w nowym oknie bez informacji: „strona otwiera się w nowym oknie”,
 • Większość z plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Wyłączenia
 • Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Michalak.
 • E-mail:
 • Telefon: 89 751 81 71
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza"
 • Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12
 • E-mail:
 • Telefon: 89 751 81 71
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Lokalizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza" w Kętrzynie: ul. Kazimierza Wielkiego 12, 11-400 Kętrzyn
 1. Do budynku szkoły prowadzi 1 brama i 1 furtka, a następnie drzwi wejściowe przeszklone – otwierane automatycznie. W jednostce nie ma obszarów kontroli,
 2. Budynek składa się z 4 kondygnacji: piwnica (szatnia), parter, pierwsze piętro oraz drugie piętro. Aby dostać się na poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody lub windy,
 3. W budynku jest winda, podjazd,
 4. Na parterze znajduje się toaleta dla interesantów,
 5. W budynku nie ma platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych,
 6. Przed bramą wjazdową do szkoły znajduje się parking miejski, z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych,
 7. Sale lekcyjne, gabinety oraz toalety oznakowane są dużymi i czytelnymi tablicami z numerami,
 8. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym,
 9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille’a. .
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa Nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza Kotwicza w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariusz Michalak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-25 09:17:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-25 09:17:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-25 09:17:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1454 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »