Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MACIEJA KALENKIEWICZA "KOTWICZA" W KĘTRZYNIE
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności

Informacja ogłoszona dnia 2022-03-25 09:17:39 przez Administrator Systemu

Deklaracja dostępności Strona Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza"

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza".
 • Data publikacji strony internetowej: 2018-07-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-07-27
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
Treści niedostępne
 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych,
 • Strona internetowa nie zawiera skrótów: „Przejdź do treści”, „Przejdź do wyszukiwarki”, „Przejdź do menu”,
 • Grafiki w galeriach oraz grafiki zawierające link nie posiadają opisów alternatywnych lub zawierają niewłaściwe opisy,
 • Linki mogą nie posiadać etykiet,
 • Kontrast nagłówków załączników w stosunku do tła na stronie nie zapewnia minimalnej proporcji 4,5:1,
 • Wyszukiwarka nie posiada właściwych opisów alternatywnych, brak dotarcia do wyszukiwarki za pomocą skrótów klawiatury,
 • Treść podstron jest wyjustowana,
 • Załączniki w formacie PDF mogą nie być możliwe do odczytu przez technologię asystującą,
 • Nie ma możliwości przy użyciu klawiatury powrotu do strony zarówno poprzedniej jak i strony głównej,
 • Na stronie internetowej znajdują się linki do innych stron otwierających się w nowym oknie bez informacji: „strona otwiera się w nowym oknie”,
 • Większość z plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Wyłączenia
 • Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Michalak.
 • E-mail:
 • Telefon: 89 751 81 71
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza"
 • Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12
 • E-mail:
 • Telefon: 89 751 81 71
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Lokalizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza" w Kętrzynie: ul. Kazimierza Wielkiego 12, 11-400 Kętrzyn
 1. Do budynku szkoły prowadzi 1 brama i 1 furtka, a następnie drzwi wejściowe przeszklone – otwierane automatycznie. W jednostce nie ma obszarów kontroli,
 2. Budynek składa się z 4 kondygnacji: piwnica (szatnia), parter, pierwsze piętro oraz drugie piętro. Aby dostać się na poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody lub windy,
 3. W budynku jest winda, podjazd,
 4. Na parterze znajduje się toaleta dla interesantów,
 5. W budynku nie ma platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych,
 6. Przed bramą wjazdową do szkoły znajduje się parking miejski, z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych,
 7. Sale lekcyjne, gabinety oraz toalety oznakowane są dużymi i czytelnymi tablicami z numerami,
 8. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym,
 9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille’a. .
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza Kotwicza w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariusz Michalak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-25 09:17:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-25 09:17:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-25 09:17:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
250 raz(y)