ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MACIEJA KALENKIEWICZA "KOTWICZA" W KĘTRZYNIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ważne informacje

11-400 Kętrzyn
ul. Kazimierza Wielkiego 12
tel./fax. (89) 751 81 71
www: sp5ketrzyn.pl
Godziny otwarcia:
Pn - Pt 6.30 - 16.00
 
DYREKTOR SZKOŁY - mgr Bożena Mickiewicz
przyjmuje interesantów w poniedziałek 10.00 – 12.00
 
ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY - mgr Szymon Januszanis
 
SEKRETARZ SZKOŁY - Beata Modzelewska
SEKRETARIAT CZYNNY
poniedziałek 7.00 – 15.00
wtorek 7.00 – 15.00
środa 7.00 – 15.00
czwartek 7.00 – 15.00
piątek 7.00 – 15.00
 
PEDAGOG SZKOLNY -  mgr Witold Jałoszewski
poniedziałek 9.00 – 11.30 i 13.00 - 14.00
wtorek 8.00 – 9.30 i 12.30 - 14.30
czwartek 8.00 – 9.30 i 10.30 - 13.30
piątek 8.00 – 11.30
 
PSYCHOLOG SZKOLNY -  mgr Ewelina Grymuza
poniedziałek 11.30 – 14.20
wtorek 12.45 – 15.10
środa 8.45 – 14.20
czwartek 8.00 – 10.35 i 13.35 - 15.10
piątek 8.00 – 15.10
 
ŚWIETLICA DÓŁ:
PN - PT 6.30 - 16.00
 
Realizując obowiązek artykułu 11 ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 (dz. u. poz. 1000), informujemy iż, Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewelina Marcinowska, z którą kontakt możliwy jest za pośrednictwem emaila: sp5.iod@miastoketrzyn.pl nr tel.: +48 89 752 05 30
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
 
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UEL 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
1.       Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza”  z siedzibą ul. Kazimierza Wielkiego 12 w Kętrzynie (11-400)
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny ul. Kazimierza Wielkiego 12 w Kętrzynie (11-400) oraz adres e-mail:  sp5.iod@miastoketrzyn.pl
2.       Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków, tj. w szczególności: realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
3.       Odbiorcą danych osobowych będą:
a) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności na rzecz Administratora tj.: podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, obsługę pielęgniarską, rachunkową;
b)     inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Gmina. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.
4.       Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami wyżej wymienionej ustaw.
5.       Każdy Uczeń posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.       W sytuacji, gdy Uczeń uzna, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.       Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

Akty prawne